USŁUGI W ZAKRESIE:
●  wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską
●  wykopy pod fundamenty domów oraz budynków gospodarczych
●  wykopy pod kable energetyczne, telefoniczne i światłowodowe
●  wykopy pod kanalizację zewnętrzną, sieci gazowe i wodno-kanalizacyjne
●  wykopy pod odwodnienia, drenaże
●  korytowania pod budynki 
●  budowa dróg
●  wykopy pod szamba i przydomowe oczyszczalnie scieków
●  niwelacje terenu
●  budowa rowów melioracyjnych
●  transport kruszyw